INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 5è i 6è

Inici: 10 d'octubre de 2016. Horari 16.30 h. a 17.45 h. (consultar excepcions)
La realització de l'activitat està subjecte a un mínim de participants.
Qualsevol canvi per part dels/les participants en l'activitat s'ha de comunicar amb 10 dies d'antelació a l'adreça de correu: amipaextraescolarsalberich@gmail.com
El pagament es realitzarà mitjançant rebut bancàri
Rebut pendents de pagament suposa que el/la nen/a no es pot quedar a l'activitat. S'avisarà a l'escola.
Els dies de l'activitat estan supeditats a possibles variacions segons els grup que s'organitzin

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question