PRIHLÁŠKA - denný futbalový tábor
Prihlasovanie na denný futbalový tábor BENECOL Košice

NAHLASOVANIE na tretí a štvrtý turnus je ešte možné do 15. júla 2020 /vrátane/.
Prvý a druhý turnus je uzavretý.

CENA za jeden celý turnus je 90 € - /prvý trojdňový turnus v cene 55 €/
CENA za dva celé turnusy je 170 €
CENA za tri celé turnusy je 250 €
CENA za celý balík všekých turnusov je 300 €
/zľavnená cena pri viacerých turnusoch platí pri nahlásení v jednej objednávke, nie samostatne/

CENA zahŕňa - desiatu, obed, olovrant, pitný režim, tréningy, športoviská, dozor od 7:00 do 17:00 /v prípade priaznivého počasia aj bazén/

BONUS v cene turnusu - za každý turnus získa dieťa jednu vec z nášho klubového eshopu
prvý turnus - kľúčenka, druhý turnus - tréningové tričko, tretí turnus - vak na kopačky, štvrtý turnus - šiltovka
/v prípade iných skladových zásob si vyhradzujeme právo zameniť spomínaný tovar za iný/

Odoslaním prihlášky sa zaväzujem uhradiť plnú sumu za tábor najneskôr v deň nástupu osobne u trénera resp. úhradou na bankový účet IBAN: SK75 0200 0000 0023 5494 9853 /do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a ako variabilný symbol použite dátum narodenia/.

V prípade materiálnych škôd, ktoré dieťa spôsobí či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti, je rodič /zákonný zástupca/ povinný uhradiť jeho náhradu. Rovnako tak je potrebné registrovať, že počas doby trvania tábora dieťa nie je poistené voči úrazu ani krádeži.

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov
v zmysle nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas so spracovaním mnou zaslaných údajov ako aj zverejňovaním fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa z tábora za účelom propagácie BENECOL Košice /sociálne siete, internet, printové a online médiá a iné formáty za účelom propagácie akadémie/.
Email address *
Meno a priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa: *
Trvalý pobyt dieťaťa: /celá adresa/ *
Vyberte si, o ktorý turnus máte záujem: /v ponuke je ešte 3 a 4 turnus, možnosť vybrať oba/ *
Required
Úhradu zrealizujem: *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa *
Telefónny kontakt rodiča / zástupcu dieťaťa *
Budem potrebovať vystaviť potvrdenie za účelom využitia rekreačného poukazu *
Má Vaše dieťa nejakú intoleranciu na jedlo a bude potrebovať špeciálnu stravu, resp. trpí nejakou alergiou ?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy