FiinPro Talk #5 (Hanoi) : "FORMING YOUR INVESTMENT VIEW 2018"
Do giới hạn về lượng chỗ ngồi nên Thời hạn đăng ký online đã kết thúc. Nếu Quý khách đang là khách hàng sử dụng hệ thống FiinPro Platform vui lòng liên hệ với Bộ phận Customer Support của StoxPlus.

Các khách hàng khác, vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyen Anh Tuyet
Manager, Business Development, Fiinform
Email: tuyet.nguyen@stoxplus.com
Di động: +84 122 333 5034
Điện thoại: +84-4-3562 6962 – ext: 103

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms