ANKIETA ABSOLWENTA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

Szanowni Państwo!
Na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie od 2012 r. funkcjonuje Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. W ramach jej działalności przeprowadzane są badania ankietowe wśród absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą
o wypełnienie niniejszej ankiety. Prosimy aby udzielane przez Państwa odpowiedzi były przemyślane
i szczere.
Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu nauczania na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie.

  I. INFORMACJE O ABSOLWENCIE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. OPINIA ABSOLWENTA O STUDIACH NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

  znajomości zagadnień teoretycznych z dziedziny biologii/rolnictwa
  umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów
  umiejętności pracy zespołowej
  umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi
  umiejętności samodzielnego dokształcania się
  ogólnej wiedzy o świecie
  możliwości realizacji własnych zainteresowań
  Please enter one response per row
  wykłady
  ćwiczenia laboratoryjne
  ćwiczenia seminaryjne
  seminaria i proseminaria
  przedmioty fakultatywne
  lektoraty
  praktyki studenckie
  indywidualne konsultacje
  organizacja studiów (rozkład zajęć itp.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów habilitowanych i profesorów)
  adiunktów i wykładowców (doktorów)
  asystentów (magistrów)
  pracowników administracji (dziekanaty itp.)
  pracowników administracji (pozostałych)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question