Webinary testujące narzędzia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)
                                 
Szanowni Państwo, w celu rejestracji udziału w webinarach prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wybranie webinaru/ów w ramach którego/rych  są omawiane interesujące Was narzędzia. Na omówienie każdego z narzędzi przewidziane są dwa spotkania on-line, zaplanowane w 1-tygodniowych odstępach. Po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie udziału oraz link do poszczególnych spotkań.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail na który wyślemy link rekrutacyjny oraz potwierdzenie udziału: *
Instytucja *
Narzędzie 1: Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Narzędzie 2: Narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa (czatbot Zeterka)

Narzędzia 3 i 4: "Małe ZRK" i "Wiem, co umiem"

Narzędzia 5 i 6: "Kompas szkolnictwa branżowego" i "Kompas"

Potrzeby specjalne:

Jestem zainteresowany/-a wydarzeniami organizowanymi przez Instytut Badań Edukacyjnych (tj. konferencje, warsztaty, seminaria) i w związku z tym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IBE moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przesyłania mi drogą e-mail informacji dotyczących innych wydarzeń. Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

Clear selection
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, m.in. przechowywanie danych i wysyłkę powiadomień

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, iod@ibe.edu.pl lub 22 24 17 180.  Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji uczestników na webinary, dokumentowania działań, archiwizacji dokumentacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych działaniach IBE, dane będziemy przetwarzać w celu wysyłki informacji na wskazany adres e-mail, na podstawie Państwa zgody. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Pełna treść obowiązku informacyjnego IBE dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna

W związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), informujemy, że odrębnym administratorem Państwa danych jest:

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

2. Minister właściwy do spraw oświaty, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS,  w szczególności w celu dokonania oceny i wyboru projektów do dofinansowania, monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i kontroli oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Pełna treść obowiązku informacyjnego IZ oraz IP dostępna jest w dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna FERS  

Potwierdzam zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego 
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Instytut Badań Edukacyjnych. Report Abuse