แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ที่ได้รับการอบรม/พัฒนา ปี พ.ศ. 2560 - 2561
กรอกเรื่องที่อบรม/พัฒนา 1 เรื่อง/ 1 แบบฟอร์ม (ตามปีปฏิทิน)
1. ประเภทการฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพตนเอง *
2. คำนำหน้า *
3. ชื่อ *
Your answer
4. นามสกุล *
Your answer
5. ตำแหน่ง *
6. ชื่อโรงเรียน *
Your answer
7. เรื่องที่อบรม/พัฒนาศักยภาพตนเอง *
Your answer
8. ตั้งแต่ วันที่... *
วันแรกที่ อบรม/พัฒนา
MM
/
DD
/
YYYY
9. ถึง วันที่... *
วันสุดท้ายที่ อบรม/พัฒนา
MM
/
DD
/
YYYY
10. จำนวนวันที่อบรม/พัฒนาศักยภาพตนเอง *
ถ้า อบรม/พัฒนา ไม่ถึง 1 วัน ให้กรอกเป็นจำนวน ชั่วโมง
Your answer
11. หน่วยงานที่จัดอบรม/พัฒนาศักยภาพตนเอง *
Your answer
Thank you for your time.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms