SEMINÁR pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom "Svet očami môjho dieťaťa"

"Svet očami môjho dieťaťa - základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom.“

Seminár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Seminár má za cieľ poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa doma rodičia denne stretávajú. Seminár obsahuje teoretickú časť, príklady z praxe a záverečnú diskusiu.

Seminár sa uskutoční v stredu 14. októbra od 16.00 do 18:30 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

PROGRAM
16:00 - 17:00 1. blok
17:00 - 17:15 PRESTÁVKA
17:15 - 18:00 2. blok
18:00 - 18:30 diskusia

Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu, prosím, nahláste svoju účasť do 11. októbra 2020. Kapacita semináru je obmedzená na 15 účastníkov. Občerstvenie v rámci bezpečných hygienických podmienok je zabezpečené.


LEKTORKY

Mgr. Daniela BUDINSKÁ
vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Dvadsať rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku, kde sa venovala výchovnému poradenstvu pre deti a rodičov a skupinovej práci s mládežou v oblasti prevencie patologických javov. Dlhodobo pôsobí v občianskom združení Prevencia AD, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami. Od roku 2019 pôsobí ako sociálna poradkyňa v Autistickom centre Andreas.

Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ
vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA v Bratislave. V rámci práce s intelektovo nadanými deťmi získavala skúsenosti s deťmi s Aspergerovým syndrómom. Od septembra 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu pre rodiny, terapii a diagnostike detí PAS.


INÉ INFORMÁCIE

V centre Andreas ponúkame na predaj literatúru o autizme - beletria (písaná aj ľuďmi s autizmom), odborné knihy zamerané na Aspergerov syndróm alebo detský autizmus, knihy zamerané pre odborníkov, ako aj rodičov.
Taktiež prevádzkujeme knižnicu odbornej literatúry, kde nájdete mnoho kníh o poruchách autistického spektra. Knihy si môžete zakúpiť či zapožičať počas školenia. Máme k dispozícii aj DVD dokumentárneho filmu "Tak ďaleko, tak blízko" v réžii Jara Vojteka, ktoré sme spoluprodukovali (viac na http://www.takdalekotakblizko.sk/).


COVID-19 a bezpečnostné opatrenia a pokyny pre účastníkov vzdelávania

Povinnosti účastníkov pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení
● Zostať doma, ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, malátnosť alebo zvýšená teplota.
● Pred podujatím priniesť podpísaný COVID dotazník, ktorý zašleme emailom po záväznom prihlásení na školenie s aktuálnym dátumom a podpisom.
● Dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené na info grafikách pre návštevníkov centra
○ Nosenie rúšok
○ Dodržiavanie rozostupov
○ Vyhnúť sa podávaniu rúk a fyzickému kontaktu
○ Pravidelná dezinfekcia rúk počas celého podujatia

Organizátor zabezpečí všetky potrebné dezinfekčné opatrenia.

Organizátor si vyhradzuje právo uvedené bezpečnostné opatrenia doplniť alebo zmeniť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Email address *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Svet očami môjho dieťaťa. Základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ *
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - eMail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky *
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy