Анкета за учители
Уважаеми учители,
Настоящата анкета е част от дейностите по самооценяването на нашето училище. Прочетете и отговорете на въпросите. Благодарим Ви за отделеното време!
Разработвате ли тематичния план съобразно ДОС и училищния учебен план? *
Променяте ли годишното и урочно планиране при необходимост? *
Използвате ли при годишното и урочното планиране резултатите от входящата, изходящата диагностика и текущо оценяване? *
Планирате ли предварително целите на урока и формулирате ли ги правилно и обосновано? *
Познават ли учениците различни интерактивни техники и умеят ли да работят по тях ефективно? *
Използвате ли разнообразни форми на проверка и оценка на учениците? *
Включват ли се вашите ученици в организираните от училището състезания, конкурси и дейности? *
Подготвяте ли учениците си за състезания, олимпиади, конкурси? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms