BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH HỌC SINH ĐI HỌC
Theo công văn số 137/GDĐT ngày 08/5/2020 của Phòng GDĐT về báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, các trường thực hiện báo cáo trước 17g00 mỗi ngày, bắt đầu từ 11/5/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Chọn trường *
Họ và tên *
Your answer
Chức vụ *
Số điện thoại người báo cáo *
Your answer
1. Báo cáo tình hình nhân sự
1.1. Nhân sự *
Ghi rõ: Tổng số CB, GV, NV đi làm / tổng số CB, GV, NV toàn trường ; đạt Tỉ lệ .....%
Your answer
1.2. Tình hình CB, GV, NV được phân công nhiệm vụ nhưng vắng mặt *
Lưu ý: nếu CB, GV, NV nghỉ do bệnh: sốt, ho,..., nhà trường ghi cụ thể nơi khám bệnh (nếu có đi khám). Mỗi CB, GV, NV nghỉ, nhà trường ghi rõ họ tên trên một dòng. Nếu không có CB, GV, NV nghỉ thì ghi "không"
Your answer
2. Báo cáo tình hình học sinh
2.1. Học sinh *
Ghi rõ: Tổng số học sinh đi học / tổng số học sinh toàn trường. Đạt tỉ lệ ......%
Your answer
2.1.1. Lớp 1 *
Số học sinh đi học/ toàn khối
Your answer
2.1.2. Lớp 2 *
Số học sinh đi học/ toàn khối
Your answer
2.1.3. Lớp 3 *
Số học sinh đi học/ toàn khối
Your answer
2.1.4. Lớp 4 *
Số học sinh đi học/ toàn khối
Your answer
2.1.5. Lớp 5 *
Số học sinh đi học/ toàn khối
Your answer
2.2. Tình hình học sinh nghỉ học, lý do *
Lưu ý: nếu nghỉ do bệnh: sốt, ho,... ghi cụ nơi khám bệnh, mỗi học sinh nghỉ ghi rõ họ tên trên một dòng; nếu không có học sinh nghỉ ghi "không"
Your answer
3. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị sốt, ho, khó thở trong ngày (Nếu không có thì ghi "Không") *
Your answer
4. Biện pháp đã thực hiện khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị sốt, ho, khó thở trong ngày (Nếu không có thì ghi "Không") *
Your answer
5. Sự cố bất thường khác trong ngày (Nếu không có thì ghi "Không") *
Your answer
6. Đánh giá chung mức độ an toàn của học sinh khi đến trường trong ngày *
Your answer
7. Đề xuất, ý kiến khác (Nếu không có thì ghi "Không") *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy