Analiza trudności w aplikowaniu w konkursach do poddziałań I.2.1 i I.2.2 na infrastrukturę i projekty B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020
Przygotowaliśmy dla Was - Wnioskodawców krótką ankietę, która pomoże nam zdiagnozować trudności jakie napotykacie aplikując o unijne dofinansowanie w ramach konkursów na infrastrukturę i projekty B+R przedsiębiorstw.
Przez ostatni rok wprowadziliśmy sporo usprawnień, jednakże chcielibyśmy na bieżąco monitorować czy są jeszcze jakieś inne obszary, w których możemy zaproponować zmiany, ułatwiające Wam wnioskowanie. Liczymy na Waszą współpracę.
1. Czy firma prowadzi działalność B+R?
2. Jeśli w pyt. 1 zaznaczono NIE, jakie są przyczyny braku aktywności w tym zakresie (proszę wskazać max. 3)?
3. Czy firma występowała o dotację z RPO WŁ na infrastrukturę lub projekty B+R?
4. Jeśli w pyt. 3 zaznaczono NIE, jakie są bariery przy sięganiu po środki na infrastrukturę i projekty B+R w ramach RPO WŁ (proszę wskazać max. 3)?
5. Jeśli w pyt. 3 zaznaczono TAK, czy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie korzystano z konsultacji udzielanych przez Zespół Konsultantów COP?
6. Jeśli w pyt. 5 zaznaczono TAK - jaka była forma konsultacji?
7. Proszę ocenić w skali 1-5 jakość konsultacji udzielonej przez Zespół Konsultantów COP.
8. Uzasadnij ocenę wystawioną w pyt. 7
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service