Faktori centralnosti rada kao prediktora zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu

Projekat: Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu - trendovi, šanse, barijere i potrebe
Tema: Faktori centralnosti rada kao prediktora zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu

Poštovani,
Molimo Vas da izdvojite petnaestak minuta za popunjavanje elektronskog upitnika, čiji link možete videti ispod. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje faktora koji doprinose pozicioniranju rada u centru vrednosnog sistema studenata, a što se prethodno pokazalo jednim od prediktora uspeha u pronalaženju posla nakon završetka studija. Vaši odgovori na tvrdnje u upitnicima biće korišćeni u svrhu podizanja zapošljivosti naših studenata, odnosno, u svrhu unapređenja sistema karijernog vođenja i savetovanja na Univerzitetu u Novom Sadu. Popunjen upitnik ćemo smatrati Vašim informisanim i svojevoljnim pristankom da učestvujete u ovom istraživanju.
Ukoliko budete imali pitanja u vezi sa upitnicima, molim Vas da se obratite našem istraživaču Jeleni Matanović na sledeću email adresu: jelena.matanovic@ff.uns.ac.rs.
Zahvaljujemo Vam se na saradnji.

Srdačan pozdrav.

  This is a required question
  This is a required question

  UCR - St

  (Feather, 1990). Za svaku od dole navedenih stavki odredite u kojoj meri je ona karakteristična za Vas ili koliko verujete da Vas takva tvrdnja opisuje. Na primer, ako tvrdnja uopšte nije karakteristična za Vas ili uopšte ne odražava ono što verujete o sebi, zaokružite ’1’ pored te tvrdnje. Ako je tvrdnja veoma karakteristična za Vas ili upravo odražava Vaše uverenje o sebi zaokružite ’5’ pored takve tvrdnje. Brojevi imaju sledeće značenje: 1 – potpuno netačno 2 – uglavnom netačno 3 – ni tačno ni netačno 4 – uglavnom tačno 5 – potpuno tačno
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  UPITNIK - V

  (Šverko, Jerneić, Kulenović i Vizek-Vidović, 1987). Ovaj upitnik ispituje koliku važnost pridajete različitim vrednostima i zadovoljstvima u radu i životu uopšte. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumemo ljude i njihove stvarne potrebe. U ovom upitniku nema tačnih i netačnih odgovora, vrednih ili manje vrednih odgovora. Tačan i vredan odgovor je svaki koji izražava vaše lično mišljenje. Vaši odgovori poslužiće isključivo za naučnu analizu, pa Vas molimo da budete potpuno iskreni. Nemojte ništa preskočiti! Pročitajte pažljivo svaku tvrdnju i zatim označite koliko je Vama lično važno ono što tvrdnja izražava. Stepen važnosti svake tvrdnje ocenite tako što ćete zaokružiti jedan od brojeva na skali od jedan do četiri. Brojevi imaju sledeće značenje: 1 - uglavnom nevažno 2 - donekle važno 3 - važno 4 - veoma važno _____________________________________________________________ Važno mi je ili će mi biti važno...
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  AIQ – IV

  (Cheek, J. M. & Briggs, S. R., 2013). Donje stavke opisuju različite aspekte identet svakog od nas. Molimo vas da pažljivo pročitate svaku stavku i ocenite koliko je svaka od njih važna za vaš doživljaj sopstvenog identiteta. Za svaku stavku izaberite jednu od opcija iz sledeće skale: 1 = nevažno mi je za doživljaj samog/e sebe 2 = malo mi je važno za doživljaj samog/e sebe 3 = donekle mi je važno za doživljaj samog/e sebe 4 = vrlo važno za doživljaj samog/e sebe 5 = od presudne važnosti za doživljaj samog/e sebe
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  UEF

  Copyright © 2004 by Nebojša Majstorović, Lisa Legault & Isabelle Green-Demers. Sva prava zadržana. Pažljivo pročitajte sledeće iskaze i procenite koliko se sa njima slažete. Pored svakog iskaza zaokružite jedan od brojeva sa skale od 1 do 7. Brojevi na skali imaju sledeće značenje: 1 2 3 4 5 6 7 [--------------------------------------------------------------------------------------------------------] uopšte se ne slažem delimično se slažem potpuno se slažem
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Molimo vas da odgovorite na još nekoliko opštih pitanja:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zahvaljujemo na saradnji! Molimo Vas da sada proverite da li ste odgovorili na sve stavke.