[9K Truyền Kỳ] Khảo sát liên thông máy chủ

Nhằm phục vụ quý đồng đạo tốt hơn, Ban Điều Hành [9K Truyền Kỳ] thực hiện khảo sát về liên thông máy chủ. Các góp ý của quý đồng đạo sẽ được Ban Điều Hành tiếp nhận và tiến hành điều chỉnh ngay kỳ Big Update tháng 03.
    This is a required question