แบบแจ้งความสนใจการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส (สำหรับบุคคลทั่วไป)
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
ปัจจุบัน กำลังเรียนหรือทำงาน *
โปรดระบุชื่อสถานที่เรียน หรือที่ทำงาน *
โปรดระบุจังหวัดของสถานที่เรียน หรือที่ทำงาน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
ด้านการเป็นอาสาสมัครที่สนใจ *
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
Required
ความถนัด/ความสามารถพิเศษ
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
ภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับทักษะของคุณ
ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครอื่นๆ
เหตุผลในการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Afs.org. Report Abuse