PRAŠYMAS DĖL STOJIMO Į ASOCIACIJĄ
Email address *
Apie mus:
Išmanių moterų asociacija „IDĖJŲ PAKRANTĖ“ vienija verslą kuriančias ir norinčias kurti moteris Klaipėdos regione. Tai energingų ir žavių moterų tinklas, kurios nori tobulėti, ieškoti naujų sprendimų savo vykdomoms veikloms.

- KO SIEKIAME?
o Įkvėpti moteris kurti nuosavą verslą, o jau vykdančias veiklą sustiprinti ir plėsti savo verslus;
o Suburti aktyvių, verslu besidominčių moterų bendruomenę Klaipėdos regione;
o Skatinti Asociacijos nares bendradarbiauti tarpusavyje ir susirasti naudingų verslo kontaktų, verslo partnerių ir kolegų.
o Organizuoti renginius, mokymus, skatinančius verslumą.

Sužinokite daugiau apie Klaipėdos Išmanių moterų asociacijos veiklą Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/Ideju-pakrante-1719338738353373/

Vardas *
Your answer
Pavardė *
Your answer
Gimimo data *
MM
/
DD
/
YYYY
El. paštas *
Your answer
Telefono nr. *
Your answer
Facebook profilio nuoroda *
Your answer
Jei turite savo verslą:
Pavadinimas
Your answer
Verslo sritis
Your answer
Tinklapis
Your answer
Facebook nuoroda
Your answer
Jei dirbate samdomą darbą:
Darbovietė
Your answer
Pareigos
Your answer
Jei dar tik planuojate verslą, būsima veiklos sritis:
Your answer
Pomėgiai *
(pvz.: proto mūšiai, šokiai, slidinėjimas, buriavimas, kulinarija, tapyba, rankdarbiai, muzika, vaidyba ir kt.)
Your answer
Kokios veiklos asociacijoje domina: *
Required
Kuo galėtumėte prisidėti prie asociacijos veiklos: *
Required
Asociacijos "Idėjų pakrantė" narystės taisyklės
1. Reikalavimai Gintariniams nariams:
1.1. Gintariniai nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos tikslams, pripažįsta Asociacijos įstatus, veiklos principus;
1.2. nustatyta tvarka pateikę prašymą tapti Gintariniais nariais.
2. Asmenys, atitinkantys šiame Reglamente Gintariniams nariams keliamus reikalavimus ir norintys tapti Gintariniais nariais, Valdybai privalo pateikti šiuos dokumentus:
2.1. patvirtintos formos prašymą tapti Gintariniu nariu;
2.2. sumokėti 15 Eur metinį Gintarinės narystės mokestį;
2.3. narystė įsigalioja gavus elektroniniu paštu narystės patvirtinimą;
2.4. narystės mokesčio nesumokėjus per 10 darbo dienų valdybos sprendimas dėl narystės netenka galios;
2.5. Valdyba pasilieka teisę nepriimti nario nenurodant priežasties.
3. Gintariniai nariai turi teisę:
3.1. dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
3.2. teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos;
3.3. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Gintarinio nario mokesčiai ir bet koks kitas Asociacijai perduotas turtas ir lėšos nėra grąžinamos.
4. Gintariniai nariai turi pareigą:
4.1. laikytis Įstatų;
4.2. vykdyti Visuotinio susirinkimo ir kitų valdymo organų priimtus nutarimus;
4.3. mokėti Gintarinio nario metinį mokestį;
4.4. Valdybos prašymu pateikti informaciją, būtiną organizacijos veiklai vykdyti;
4.5. Gintarinis narys neturi teisės atstovauti Asociacijai.
5. Iš Asociacijos išstojama, Gintariniam nariui pateikus pareiškimą Valdybai. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, pateikęs prašymą Valdybai.
6. Gintarinis narys, Valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu jis vykdo/-ė Asociacijos interesams bei Įstatams prieštaraujančią veiklą, kitas nusikalstamas veikas, nevykdo Įstatuose numatytų pareigų, kitų Asociacijos organų teisėtai priimtų sprendimų, ir jų dalyvavimas Asociacijos veikloje kenktų Asociacijos reputacijai. Pašalinus Gintarinį narį, jo įmokėti įnašai, mokesčiai, kitos rinkliavos ar perduotas turtas nariui nėra grąžinami. Valdybos sprendimas pašalinti Gintarinį narį privalo būti motyvuotas.
https://docs.google.com/forms/d/1FGgrtRqm6Bse3k3Kb4GE3xHhUhcav4HyQm1LDboT5GU/edit?usp=drive_web
8. Gintariniam nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų sausio 31 d., narystė organizacija stabdoma ir artimiausiame posėdyje valdyba svarsto šio nario pašalinimo iš Asociacijos arba nario mokesčio atidėjimo klausimus.
9. Asociacijos Valdyba, esant ypatingoms aplinkybėms, turi teisę sumažinti arba atleisti Gintarinį narį nuo nario mokesčio mokėjimo.
10. Metinis Gintarinio nario mokestis yra 15 Eur.
11. Metiniai nario mokesčiai ir kiti mokėjimai sumokami banko pavedimu į Asociacijos sąskaitą:

Gavėjas: Asociacija „Idėjų pakrantė“
Įmonės kodas: 304167882
Banko pavadinimas: Swedbank AB
Banko kodas: 73000
Sąskaitos Nr.: LT527300010145924271
Mokėjimo paskirtis: pvz.: Vardas, Pavardė, metinis nario mokestis

*
Required
KAIP TAPTI NARE?
1. Užpildote anketą esančią viršuje.
2. Sumokate 15 Eur metinį narystės mokestį banko pavedimu į asociacijos sąskaitą.
3. Gavę informaciją iš banko apie įvykdytą mokėjimą per 3 darbo dienas Jums el. paštu išsiųsime patvirtinimo laišką apie SĖKMINGĄ įstojimą į Asociaciją „Idėjų pakrantė“.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.