Kurs języka niemieckiego

Zapraszamy na kurs języka niemieckiego nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół. Oferujemy 60-godzinne kursy języka niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do B2.

Koszt: 500 zł (+ koszt podręcznika)

Organizacja: 1 raz w tygodniu 4 godziny lekcyjne, w godzinach popołudniowych
Termin zgłoszeń: do 20 września 2017


Podział na grupy zaawansowania językowego zostanie przeprowadzony na podstawie wyników testu diagnostycznego.

Po zakończeniu każdego 60-godzinnego bloku proponujemy kontynuację nauki.

Informacji udziela Katarzyna Karska-Rasmus (katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl), tel.: 52 349 3150 wewn. 42

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question