“VELİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU
Sıra No MADDELER KATILMA DERECESİ
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum
1 İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.
2 Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.
3 Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.
4 Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.
5 Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.
6 Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.
7 Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.
8 E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.
9 Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.
10 Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.
11 Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.
12 Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.
13 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum. *
Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum. *
Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum. *
Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor. *
Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır. *
Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. *
Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır. *
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum. *
Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum. *
Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. *
Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. *
Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir. *
Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service