Foster Family Application
Basic foster family informational questions - Please note these questions are to help us find the best foster placement for you, we kindly ask you answer as accurately as possible to ensure the best foster match.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Clear selection
Full Name/Cely jmeno *
Address/Adresa *
Phone Number/Telefonní číslo *
Are you able to commit to frequent communication with the shelter regarding the status of the animals - including sharing photos and updating about general behaviour/wellbeing? / Jste schopni se zavázat k časté komunikaci s útulkem ohledně stavu zvířat – včetně sdílení fotografií a aktualizací o obecném chování/pohody? *
Do you have any previous experience fostering?/Máte nějaké předchozí zkušenosti s pěstounstvím?
Clear selection
If yes, please explain your prior experience (number of years, what animals you worked with, if you have any experience with ill/injured/behavioural issues animals). /Pokud ano, vysvětlete prosím své předchozí zkušenosti (počet let, s jakými zvířaty jste pracovali, zda máte nějaké zkušenosti s nemocnými/zraněnými/problémy s chováním zvířat).
What type of animals are you willing to foster?
If you chose puppies/kittens, do you have prior experience with training and socialization of young animals? Please briefly explain. / Pokud jste si vybrali štěňata/koťata, máte předchozí zkušenosti s výcvikem a socializací mladých zvířat? Prosím o stručné vysvětlení.
Please briefly describe your living arrangements (flat vs house, if you have a lift or stairs for access, garden access or park access, if you have cat nets on your windows, etc.) / Stručně popište své bydlení (byt vs dům, máte-li výtah nebo schodiště pro přístup, přístup na zahradu nebo do parku, máte-li na oknech sítě pro kočky atd.)
Do you have other pets? / Máte další domácí mazlíčky?
Clear selection
If yes, what types and how many? / Pokud ano, jaké druhy a kolik?
Do you petsit/have other pets visit your home frequently? / Hlídáte/máte doma často jiná zvířata?
Clear selection
Do you have young children, or have young children visiting your home? / Máte malé děti nebo u vás doma chodí malé děti?
Clear selection
Who are the members of your household (roommates, spouses, family, etc.)? / Kdo jsou členové vaší domácnosti (spolubydlící, manželé, rodina atd.)?
Who will be the caregivers for the foster/s? / Kdo bude o zvíře pečovat?
If you are fostering with view to adopt, who are the household members involved in the adoption decision? You can leave this blank if it does not apply to your situation. / Pokud jste v pěstounské péči za účelem adopce, kdo jsou členové domácnosti zapojení do rozhodnutí o adopci? Pokud se to netýká vaší situace, můžete toto pole ponechat prázdné.
How long can you foster for (i.e. 1 month, indefinitely)? / Jak dlouho můžete pěstovat (tj. 1 měsíc, neomezeně)?
How many hours are you home a day? / Kolik hodin denně jste doma?
Would you be willing to travel to the vet? / Byli byste ochotni cestovat k veterináři?
Clear selection
Is there anything else you would like us to know? / Je ještě něco, co byste chtěli, abychom věděli?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cool Critters. Report Abuse