ใบสมัครเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยี *
ภาคการศึกษา *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
Your answer
อายุ(ปี) *
Your answer
เพศ *
สถานภาพ *
สัญชาติ/เชื้อชาติ/ศาสนา *
Your answer
หมู่โลหิต *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
E-mail *
Your answer
สว่นที่ 2 ข้อมูลระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ชื่อสถาบันการศึกษา *
Your answer
เขต/อำเภอ/จังหวัด *
Your answer
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา *
Your answer
เกรดเฉลี่ยสะสม *
Your answer
ปีที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่/หมู่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด *
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่/หมู่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด *
Your answer
ส่วนที่ 4 ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ-นามสกุลบิดา *
Your answer
สถานภาพ *
อาชีพ *
Your answer
รายได้ต่อเดือน *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
ชื่อ-นามสกุลมารดา *
Your answer
สถานภาพ *
อาชีพ *
Your answer
รายได้ต่อเดือน *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
ชำระเงินค่าเล่าเรียน *
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 วัน ตามเบอร์ที่ท่านให้ไว้ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่งคำตอบ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย. Report Abuse