Finc. Application form
Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng luôn tìm kiếm ươm tạo các sáng lập viên với nhiều hoài bão và quyết tâm tham gia vào chương trình ươm tạo Finc.
Vì vậy, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt. Chúng tôi chỉ chọn lọc ra những đơn đăng ký chất lượng và những sáng lập viên thể hiện rõ họ thật sự hiểu khách hàng, đối thủ và thị trường của mình.

We welcome applications to join the DNES incubation programme. 
So please provide as much detail as possible. We only select applications that have a great business idea and a founder that really understands their customers, competitors and market.

𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝒊𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑽𝒊𝒆𝒕𝑵𝒂𝒎!
________________
• Address: 31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
• Email: finc@dnes.vn
• Website: http://dnes.vn/finc/
• Hotline: +84 935 437 177

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not finc@dnes.vn? Switch account
Any files that are uploaded will be shared outside of the organization they belong to.
Email address *
Your answer
Tên dự án / Project name *
Your answer
Số điện thoại liên hệ / Contact phone number *
Your answer
Facebook & Linkedin của Founder chính
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Công Ty TNHH Đầu Tư Và Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Đà Nẵng. Report Abuse