แบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการภายใน 25 ธันวาคม 2560
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ (MOE -Net สพฐ.เสียค่าใช้จ่ายให้)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าใช้งานเพิ่มเติมเอง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question