Aanmelding Nationaal Groeifonds aanvraag: Werklandschappen van de toekomst
Met het programma “Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen” willen we bedrijventerreinen duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken door middel van grootschalige en innovatieve vergroening. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan:

• een klimaatbestendiger Nederland.
• werkplezier, gezondheid en productiviteit.
• de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier.

We zoeken 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage (circa €1 miljoen) van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot ‘Werklandschap van de toekomst’. Criteria voor aanmelden zijn:

• Ambitie voor vergroening van zowel de bedrijfspercelen als van de openbare ruimte;
• Er is een gezamenlijke organisatie op het bedrijvenpark en de bereidheid om mee te investeren;
• Enthousiasme om mee te doen als koploper in een innovatief proces van vergroening met betrokkenheid van onderwijs en onderzoek met aandacht voor natuurversterking, klimaatadaptatie en vitaliteit medewerkers;
• Bereidheid om op te treden als ‘ambassadeur’ naar andere bedrijven en gemeenten.

Als u dit formulier namens een bedrijventerrein of gemeente invult, committeert u zich aan bovenstaande criteria.

Uit de aanmeldingen worden tien combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten geselecteerd die mede-indiener van het programma zullen zijn. Met deze tien combinaties zijn we voornemens om als eerste aan de slag te gaan om het bedrijventerrein grootschalig te vergroenen. De overige aanmeldingen worden opgenomen in de aanvraag als ondersteuner van het programma en maken daarmee deel uit van de longlist van bedrijventerreinen waarmee in het verdere verloop van het programma een vergroeningstraject kan worden gestart.

De deadline voor aanmelden is zondag 30 juni. In de periode na 21 juni ontvangen alle aanmeldingen per e-mail een statusupdate. Op basis van de ingevulde vragen van voorliggend digitaal formulier, overige beschikbare relevante data en de kennis van het programmateam wordt een voorselectie gemaakt van bedrijventerreinen, waarmee gestart kan worden. De bedrijventerreinen en gemeenten uit deze voorselectie zullen worden gevraagd om mede-indiener van het programma te zijn.

De informatie die u verstrekt in dit formulier wordt alleen gebruikt ten behoeve van de aanvraag van het programma “Werklandschappen van de toekomst” bij het Nationaal Groeifonds. De contactpersonen die u invult zullen alleen worden benaderd ten behoeve van de aanvraag van het programma “Werklandschappen van de toekomst” bij het Nationaal Groeifonds.

Het invullen van de vragenlijst duurt naar verwachting 15-20 minuten, hierbij wordt aangenomen dat u de gegevens van het bedrijventerreinen paraat heeft.
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy