म. ए. सो. राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कासार-आंबोली, ता.- मुळशी, जि.- पुणे.
प्रवेश अर्ज २०१९ - २० ( इयत्ता : ५ वी ते ८ वी साठी )
प्रवेश अर्ज इयत्ता : *
पाल्यासंबंधीची माहिती :
( पाल्यासंबंधीची अचूक व सविस्तर माहिती भरावी )
१ ) विद्यार्थिनीचे संपूर्ण नांव : ( इंग्रजीत कॅपिटल अक्षरात ) *
Your answer
२ ) विद्यार्थिनीचे संपूर्ण नांव : ( देवनागरीत )
Your answer
३ ) जन्म दिनांक :
दिनांक *
महिना *
वर्ष *
४ ) आधार कार्ड क्रमांक : *
Your answer
५ ) सध्याचे शिक्षणाचे माध्यम : *
६ ) बोर्ड : *
७ ) धर्म : *
Your answer
८ ) जात प्रवर्ग : *
(बिगर मागास व्यतिरिक्त अन्य विद्यार्थिनींसाठी जाती संबंधीचा योग्य तो दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे)
९ ) पोटजात : *
Your answer
१० ) पाल्याची प्राथमिक शिक्षणाची शाळा : *
Your answer
११ ) पाल्यातील विशेष गुण :
Your answer
पालकांसंबंधीची माहिती :
( पालकांसंबंधीची अचूक व सविस्तर माहिती भरावी )
१ ) वडिलांचे संपूर्ण नांव :
Your answer
२ ) शिक्षण :
Your answer
३ ) भ्रमणध्वनी क्रमांक :
Your answer
४ ) Email Address :
Your answer
५ ) कायमस्वरूपी पत्ता : ( Permanent Address ) *
Your answer
६ ) सध्याचा पत्ता : ( Temporary Address ) *
Your answer
७ ) नोकरी करीत असल्यास नोकरीचे ठिकाण :
Your answer
८ ) कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक :
Your answer
९ ) उद्योग / व्यवसाय असल्यास चे ठिकाण :
Your answer
१० ) आधार कार्ड क्रमांक :
Your answer
११ ) वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न :
Your answer
१२ ) आईचे नांव :
Your answer
१३ ) आईचे शिक्षण :
Your answer
१४ ) भ्रमणध्वनी क्रमांक : *
Your answer
१५ ) Email Address :
Your answer
१६ ) आई नोकरी करीत असल्यास नोकरीचे ठिकाण :
Your answer
१७ ) कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक :
Your answer
१८ ) उद्योग / व्यवसाय असल्यास चे ठिकाण :
Your answer
१९ ) आधार कार्ड क्रमांक :
Your answer
२० ) वार्षिक उत्पन्न :
Your answer
२१ ) स्थानिक पालकांचे संपूर्ण नाव :
Your answer
२२ ) भ्रमणध्वनी क्रमांक :
Your answer
२३ ) आधार कार्ड क्रमांक :
Your answer
२४ ) Email Address :
Your answer
२५ ) स्थानिक पालकांचा संपूर्ण पत्ता :
Your answer
स्थान : *
Your answer
दिनांक : *
MM
/
DD
/
YYYY
पत्रव्यवहारासाठी पत्ता :
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीची, राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,गट क्र. 80 क , मु .कासार आंबोली ,पो. पिरंगुट , ता.मुळशी ,जि.पुणे
संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक :
84120 14941 / 84120 14934
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Maharashtra Education Society. Report Abuse - Terms of Service