Анкетно проучване на потребностите от работна сила - 2/2018
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината.

Уважаеми работодатели,
Вашите отговори са важни за нас, тъй като въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

Email address *
Наименование на фирмата/организацията *
Your answer
ЕИК/Булстат на фирмата/организацията *
Your answer
1. Кои знания и умения считате, че е най-необходимо и важно да притежава настоящият и бъдещ персонал във Вашата фирма/организация? *
Да
Не
Знания и умения за въвеждане на нови технологии и/или оборудване с цел производство и продажба на нов продукт и/или услуга.
За познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд
За познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство
За организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и участие в обществените поръчки
За планиране, разработване, изпълнение и отчитане на проекти и програми
За практическо прилагане на изискванията на стандарти и поддържане ефикасното функциониране на системи за управление на качеството
За обучители за обучение на хора без опит, за оценяване на потребностите от обучение, за разработване на методология за проектиране и провеждане на обучения и тренинги
За предаване на натрупан опит и осигуряване на приемственост, структурирано въвеждане в работата, текущо оценяване и обратната връзка (коучинг и менторство)
За работа с клиенти чрез промотиране, продажби и следпродажбено обслужване, търговски умения, умения за водене на преговори
За работа с проблемни или изоставащи ученици, за оценяване на знанията, за прилагане на методики за обучение и др.
За работа под напрежение
За самоконтрол и дисциплина
Административни умения
Презентационни умения
2. Европейската комисия е определила 8 вида компетентности, които са "Ключови" за пригодността на работната сила. Моля, посочете коя от тях считате за най-важна за персонала във Вашата фирма/организация? *
3. В следващите 12 месеца ще търсите ли нов персонал? (един възможен отговор) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms