Přihláška do spolku Kuchyňka
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let. Člen se může přihlásit podáním písemné či elektronické přihlášky na stanoveném formuláři. Člen je přijat na základě rozhodnutí statutárního orgánu a uhrazení ročního členského příspěvku. Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku na účet sdružení. Dokladem členství je potvrzení o uhrazení členského příspěvku.
Kontaktní údaje
Jméno *
Příjmení *
Emailová adresa *
Adresa trvalého bydliště *
ve formátu ulice č.p., PSČ, město (dodací pošta)
Telefonní číslo
Proč se chcete k našemu sdružení připojit?
Co od sdružení očekávatáte, jaké jsou vaše motivace, zájmy, apod.
Souhlasím s uhrazením členských příspěvků
Jednorázový investiční příspěvek 2 500,- Kč *
Souhlasím s uhrazením jednorázového vstupního příšpěvku ve výši 2 500,- Kč, který mohu uhradit formou
Required
Provozní členský příspěvek *
Provoz zahrady je hrazen z lčenských příspěvků, které mohou mít dvojí charakter - buď příspěvek odběratelský, kdy získáváte podíl na úrodě jeho výše se každý rok drobně mění průměrně však bývá 500,- Kč měsíčně nebo příspěvek rekreační, který hradí každý člen zahrady na pokrytí provozních nákladů, tento příspěvek nezavdává právo na podílu na úrodě, ale umožňuje užívat zahradu dle interních pravidel.
Required
Potvrzení přihlášky
Potvrzuji, že jsem starší 18ti let. *
Required
Závěrečná sdělení *
Zasláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím se stanovami spolku Kuchyňka (ke stažení na http://bit.ly/Kuchynka-stanovy). Vyjadřuji svou vůli řídit se jejími ustanoveními, především co se týče práv a povinností členů. Dále souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly spolkem Kuchyňka dále zpracovávány po dobu trvání členství, a to za účelem vytvoření komplexní databáze členů spolku. Souhlasím též s tím, že budu na uvedenou adresu dostávat informační materiály týkající se činnosti spolku. Spolek Kuchyňka se zavazuje, že nebude poskytovat uvedená data třetím osobám a bude je využívat pouze za účely zde uvedenými.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.