સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી (Re-Accredited "A" Grade by NAAC) (CGPA 3.05)
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી બોયઝ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે ની અરજી નો નમુનો
પુરૂ નામ ( અટક - નામ - પિતાનુ નામ )
Your answer
સરનામુ
Your answer
ઇ-મેલ - 1
Your answer
ઇ-મેલ - 2
Your answer
ફોન નંબર
Your answer
મોબાઇલ નંબર
Your answer
બ્લડ ગ્રુપ તથા બીમારી (જો કોઇ હોય તો)
Your answer
જ્ન્મ તારીખ
MM
/
DD
/
YYYY
વૈવાહિક સ્થિતિ
Your answer
અન્ય પ્રવૃતિ માં ભાગ લીધો હોય તો તેની વિગત (સ્પોર્ટ્સ/કલ્ચરલ/NCC/NSS/કે અન્ય)
Your answer
ક્યા લેવલ સુધી ( યુનિ./તાલુકા/જીલ્લા/સ્ટેટ/નેશનલ/કે અન્ય)
Your answer
જે હોસ્ટેલ માં એડ્મીશન લેવાનું હોય તે હોસ્ટેલ નું નામ (1-ગીરનાર હોસ્ટેલ 2-અર્ન વ્હાઇલ લર્ન હોસ્ટેલ 3-ઓસમ પર્વત હોસ્ટેલ 4-શેત્રુંજય હોસ્ટેલ)
Your answer
છેલ્લે પાસ કરેલી પરીક્ષા
Your answer
તે પરીક્ષાના કુલ માર્ક્સ
Your answer
તે પરીક્ષાના આવેલ માર્ક્સ
Your answer
તે પરીક્ષાના ટકા
Your answer
જે ભવનમાં એડ્મીશન મેળવેલ હોય તેની માહિતી અંતર્ગત તે કોર્ષનુ નામ
Your answer
તે કોર્ષ નો પ્રવાહ
Your answer
તે કોર્ષ નુ સેમેસ્ટર
Your answer
તે કોર્ષ નુ ડીપાર્ટમેન્ટ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Saurashtra University,Rajkot. Report Abuse - Terms of Service