Fleche (Trace/Dart-Pop) România 2019
Formularul de înscriere pentru a participa la brevetul de anduranță pe echipe Fleche (Trace/Dart-Pop) România 2019, organizat de către Randonneurs România si Adevărații VeloPrieteni România, în perioada 11-12 mai 2019. / Subscribe form to participate at the endurance brevet Fleche (Trace/Dart-Pop) Romania 2019, organized by Randonneurs Romania and Adevaratii VeloPrieteni Romania, on May 11-12.
Sunt membru al clubului Randonneurs Romania si am seria...
Membrii clubului Randonneurs Romania beneficiaza de discount 20% la taxa de participare la evenimentele ciclismului de anduranta
Your answer
Voi participa la brevetul / I will participate in the brevet *
Numele echipei / Team name *
Your answer
Rol în echipă / Team role *
Particip cu bicicleta... / I will cycling... *
Nume / Last Name *
Your answer
Prenume / First name *
Your answer
Sex / Gender *
Țara / Country *
Your answer
Localitatea / City *
Your answer
Județul (sectorul) / County *
Your answer
Codul poștal / Postal code *
Your answer
Adresa (completă, pentru corespondențe ulterioare) / Full adress *
Este necesară atât pentru eventuala trimitere prin curier a medaliilor, dar și conform noilor cerințe ale organizatorului francez, în vederea omologării rezultatului (strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul) / It is required for delivering the medals (for those who need this service), but it is also a new demand on behalf of the Audax Club Parisien as for homologation of the brevet.
Your answer
Data nașterii / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Your answer
Număr de telefon / Phone number *
Your answer
În situația terminării brevetului ... / If you succeed to finish the brevet ... *
Opțional, contra-cost (60 de lei) se poate asigura o masă + băutură și eventual transportul unui bagaj / Optionally, for a fee (60 RON) can provide a lunch and and the transport of luggage by the organizer
Declarație de participare pe propria răspundere / AFFIDAVIT *
Subsemnatul intenționez să particip la evenimentul FLECHE (TRACE/DART-POP) ROMANIA. Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de participarea la acest eveniment, care se desfaşoară pe un drum public, fără circulaţie închisă. Sunt de acord cu aceste condiţii şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul evenimentului, cât şi în eventuala defectare a bicicletei, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: - datele de mai sus sunt exacte; - sunt apt din punct de vedere medical pentru această tură; - am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest eveniment; - sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident; - cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest eveniment şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident; - am fost informat şi mi-am însuşit atenţionarea că, pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să fie ridicat şi, ca urmare, voi merge cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public; - voi respecta în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public; - sunt dotat cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă. / I, the undersigned, intend to ride in the FLECHE (TRACE/DART-POP) ROMANIA. I mention that I am informed about the risks that are related to participation in this event, which takes place on a public road without closed traffic. I fully agree with these conditions and if my involvement in an accident during the competition, as well as possible damage to the bicycle, I will take full responsibility for this incident and I will not claim any damages organizer for it. On my own responsibility, I also declare the following: - the data above mentiones are accurate; - I'm fit medically for this ride; - I’m physical, mentaly and tehnicaly fit to participate in this event; - I own a medical insurance, in case of any incidents; - I know the legal implications of participation in this event and I take full responsibility in case of an accident; - I was informed and I am perfectly aware to the warning that some parts of the road, traffic can be high and, therefore, I will go as close to the right edge of the public road; - I fully respect the rules of the Romanian Highway Code, in force, regarding cycling on the road; - I am equipped with a bicycle that is in good condition and possess the necessary protective gear for such an event , including helmet and vest.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Adevaratii Veloprieteni. Report Abuse - Terms of Service