Alina-koulutus syksy 2015
HYYn talousjohtokunta on 21.5 pidetyssä kokouksessa päättänyt, että vastedes vähintään yhden juhlien järjestysmiehen on oltava Alina-salin käyttökoulutuksen käynyt. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.9.2015 alkaen ja ne löytyvät täältä: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/AlinaFI.pdf. Lisäksi kevään aikana on Alina-salin käytössä havaittu puutteita ja epäselvyyksiä. Näiden johdosta HYYn järjestövaliokunta järjestää lisäkoulutuksia ennen lukuvuoden virallista aloitusta. Jokaisen järjestön, joka haluaa syksyllä käyttää Alina-salia, tulee osallistua koulutukseen huolimatta siitä kävikö koulutusta keväällä 2015.

Koulutuksia järjestetään useampana iltana ennen lukuvuoden alkua. Päivät ovat 17.8,18.8, 24.8, 25.8, 26.8 ja 3.9. Koulutukset alkavat aina kello 17.00 ja paikkana toimii Alina-sali (Mannerheimintie 5 A, 3. kerros). Koulutus kestää noin tunnin.
Lisäinfoa koulutuksista antaa järjestövaliokunnan puheenjohtaja Tero Juutilainen (tero.juutilainen(a)helsinki.fi).

------

HUS ekonomidirektion beslöt på sitt möte den 21.5 att minst en av ordningsmännen vid fester hädanefter måste ha gått kursen om användningen av Alinasalen. De nya villkoren för användning av Alinasalen träder i kraft 1.9.2015 och hittas här: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/AlinaSVE.pdf .

Under våren har det också framkommit brister och oklarheter i användningen av Alinasalen. Av dessa orsaker organiserar HUS föreningsutskott kompletterande kurser innan läsåret officiellt inleds. Varje förening som vill använda sig av Alinasalen under hösten måste delta i kursen oberoende av om man deltagit i kursen under våren 2015 eller inte.

Kursdagarna är: 17.8,18.8, 24.8, 25.8, 26.8 och 3.9. Kurserna börjar alltid kl. 17.00 och hålls i Alinasalen (Mannerheimvägen 5 A, 3. vån.). Kursen tar ungefär en timme.


Mer information om kurserna fås av föreningsutskottets ordförande Tero Juutilainen, tero.juutilainen(a)helsinki.fi

-------

The Financial Committee of HYY decided in its meeting on the 21st of May that from now on at least one of the security people at parties must have completed the user training for Alina Hall. The new terms and conditions for Alina Hall come into effect 1.9.2015 and can be found here: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/AlinaENG.pdf. Some issues and unclarities have also been noted in the usage of Alina Hall during the spring. For these reasons, the Committee for Organisational Affairs of HYY will arrange additional trainings before the academic year officially starts. Every organisation that wants to use Alina Hall during the autumn has to take part in the training regardless of whether it took part in the training in spring 2015.

The training dates are 17.8,18.8, 24.8, 25.8, 26.8 and 3.9. The trainings always start at 5pm and are held in Alina Hall (Mannerheimintie 5 A, 3rd floor). The training takes about an hour.

If you prefer the training in English, please mention it in the "additional information" field below.

Osallistuja(t) / Deltagar(e) / Participant(s) *
Your answer
Järjestö / Förening / Organisation *
Your answer
Henkilöiden toimiala järjestössä
Your answer
Valitse koulutus / välj din kurs / pick a training *
Lisätietoja /mera information / additional info
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service