Test poziomujący do Szkoły Językowej Mr Ozzy
Test zawiera 80 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania - jeśli test w pewnym momencie wyda się Państwu zbyt trudny, należy go przerwać, przewinąć do końca i wysłać niekompletny. Wynik wraz z sugestią grupy otrzymają Państwo bezpośrednio po wysłaniu testu.
Email address *
Imię i nazwisko *
Proszę wybrać prawidłową odpowiedź.
We ___ American.
1 point
Clear selection
___ this magazine before?
1 point
Clear selection
This is our new teacher. ___ name is Mark.
1 point
Clear selection
He ___ the newspaper every day.
1 point
Clear selection
Is Mont Blanc ___ mountain in Europe?
1 point
Clear selection
British people ___ tea with milk.
1 point
Clear selection
___ you like Chinese food?
1 point
Clear selection
It’s my ___ computer.
1 point
Clear selection
Could we ___ the bill, please?
1 point
Clear selection
The people ___ in room 12.
1 point
Clear selection
It’s ten ___ seven.
1 point
Clear selection
I ___ to classical music.
1 point
Clear selection
Would you like ___ coffee?
1 point
Clear selection
I haven’t ___ this photo before.
1 point
Clear selection
I can’t see. Where are my ___?
1 point
Clear selection
I like ___ in the morning.
1 point
Clear selection
Thanks for ___.
1 point
Clear selection
‘Was Debussy from France?’ ‘Yes, ___.’
1 point
Clear selection
I’m Italian. ___ family are from Venice.
1 point
Clear selection
What ___ do tomorrow?
1 point
Clear selection
Can I pay ___ credit card?
1 point
Clear selection
This isn’t my money. It’s ___.
1 point
Clear selection
Tonight’s dinner is ___ than last night’s.
1 point
Clear selection
They didn’t ___ the tickets.
1 point
Clear selection
They’re ___.
1 point
Clear selection
___ the time?
1 point
Clear selection
She ___ to the gym every day.
1 point
Clear selection
I ___ do my homework last night.
1 point
Clear selection
There ___ telephone in my hotel room.
1 point
Clear selection
He ___ playing the piano.
1 point
Clear selection
He ___ jeans.
1 point
Clear selection
I ___ my new job last week.
1 point
Clear selection
There isn’t ___ pasta in the kitchen.
1 point
Clear selection
She ___ to cook for her boyfriend.
1 point
Clear selection
The elephant is ___ land animal in the world.
1 point
Clear selection
___ yesterday?
1 point
Clear selection
James would like ___ basketball.
1 point
Clear selection
I always ___.
1 point
Clear selection
We ___ to Canada.
1 point
Clear selection
He ___ follow instructions.
1 point
Clear selection
It ___ when they went out.
1 point
Clear selection
Did you ___ TV last night?
1 point
Clear selection
That’s the hotel ___ we had lunch.
1 point
Clear selection
Diana ___ some wine when she went to France.
1 point
Clear selection
I don’t get ___ very well with my brother.
1 point
Clear selection
Tom always ___ golf on Sundays.
1 point
Clear selection
Mary ___ a key when she was cleaning her car.
1 point
Clear selection
___ I worked hard, I didn’t pass the test.
1 point
Clear selection
My parents ___ to stay with us next week.
1 point
Clear selection
Come on, it’s time ___.
1 point
Clear selection
Can you look ___ my dog this weekend?
1 point
Clear selection
Who ___ the answer to this question?
1 point
Clear selection
When I got to work I remembered that ___ my mobile at home.
1 point
Clear selection
My father ___ be a builder.
1 point
Clear selection
I haven’t tidied my office ___.
1 point
Clear selection
I can sing, but not as ___ as my sister.
1 point
Clear selection
That’s my money! Give ___!
1 point
Clear selection
Richard isn’t very good ___.
1 point
Clear selection
I’m sure Canada isn’t as big ___ Russia.
1 point
Clear selection
It’s important ___ too much alcohol.
1 point
Clear selection
We ___ take a map.
1 point
Clear selection
___ dinner in a restaurant today.
1 point
Clear selection
Cameras aren’t allowed here – you ___ take photos.
1 point
Clear selection
Pam ___ eat cheese, but she does now.
1 point
Clear selection
We ___ late and the game had already started.
1 point
Clear selection
Your diet is terrible. You don’t eat ___.
1 point
Clear selection
If we had the money, we ___ get a taxi.
1 point
Clear selection
___ my best friend since 1999.
1 point
Clear selection
You ___ the new café in town. The coffee’s terrible.
1 point
Clear selection
There’s always a lot of traffic going ___ the bridge.
1 point
Clear selection
This road was built ___ the Romans.
1 point
Clear selection
Michelangelo ___ some of his best works in Rome.
1 point
Clear selection
You eat ___ chocolate – you really should give up.
1 point
Clear selection
How ___ your name?
1 point
Clear selection
I ___ come to the party tonight.
1 point
Clear selection
I’m really tired – I only got ___ hours’ sleep.
1 point
Clear selection
Your papers are on the floor. Why don’t you ___?
1 point
Clear selection
If you take your time, ___ the right decision.
1 point
Clear selection
I ___ the museum because I hadn’t brought a map.
1 point
Clear selection
She told me ___ number, but I can’t remember it.
1 point
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy