Ankieta dla nauczycieli.
5= zdecydowanie tak ;
4=raczej tak;
3= trudno mi powiedzieć (nie jestem pewny/a);
2= raczej nie;
1= zdecydowanie nie
1. W mojej szkole uzyskałam/em wystarczająco dużo informacji o koncepcji i zasadach tworzenia szkoły promującej zdrowie. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
2.Akceptuję koncepcję szkoły promującej zdrowie i zasady jej tworzenia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
3.Wiem jaka jest moja rola i zadania w tworzeniu szkoły promującej zdrowie. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
4.Zapoznano mnie z wynikami przeprowadzonej w szkole ostatniej diagnozy potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
5.W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym zapoznano mnie z planem działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
6.Zapoznano mnie z wynikami ewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia prowadzonych w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
7.W bieżącym roku szkolnym uczestniczyłam/em w planowaniu działań w zakresie promocji zdrowia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
8.W bieżącym roku szkolnym uczestniczę w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
9.Mam satysfakcję z tego, że w bieżącym roku szkolnym uczestniczę w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
10. W ostatnich 2 latach przeczytałam/em co najmniej jedną publikację na temat promocji zdrowia.
11. W ostatnich 2 latach uczestniczyłam/em w zajęciach, które pogłębiły moją wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia. *
12. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze cechy szkoły promującej zdrowie? (wpisać 3 odpowiedzi) *
Your answer
13. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymywać więcej informacji o szkole promującej zdrowie i zasadach jej tworzenia?
14. Czy dostrzega Pan/Pani możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych działaniach w zakresie promocji zdrowia? *
15. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałaś/eś TAK to napisz w jakim zakresie:
Your answer
16. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałaś/eś NIE to napisz dlaczego:
Your answer
17. Co Twoim zdaniem można zmienić w szkole, żeby atmosfera pracy była jeszcze przyjemniejsza :) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service