แบบฟอร์มลงทะเบียนเปิดใช้งานโปรแกรม iThenticate (Registration form to activate the iThenticate program)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์เท่านั้น สำหรับบริการ "โปรแกรม iThenticate" เป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ 
(
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center Providing services to faculty, staff, and students of Prince of Songkla University only. For the service "iThenticate program" is a program to check plagiarism in academic writing.)

Contact us at 0-7428-2380,0-7428-2358,0-7428-2394  or kyl.library@psu.ac.th
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Last Name (English Only) *
2. First Name  (English Only) *
3. อีเมล (Email)  (xxx@psu.ac.th or xxx@xxx.psu.ac.th) *
4. ท่านอยู่วิทยาเขตใด (Campus)
*
5. ประเภทสมาชิก (Your status)
*
6. คณะ (Faculty/Organization) *
7. Other Please specify  (if you answer other for item 6 please specify)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy