Reģistrācija sacensībām "Mani Pirmie Starti"

Reģistrācija slēgta.

Par iespējām reģistrēties sacensībām (kā arī atteikumus) lūdzu sūtiet uz e-pastu registration@archery.lv