PHIẾU ĐĂNG KÝ GHI DANH/ STUDENT ENROLLMENT FORM
Phụ huynh vui lòng điền đầy đủ và trung thực các thông tin dưới đây. Nhà trường bảo lưu quyền từ chối nhận học sinh, kể cả khi học sinh đã vào học nếu các thông tin phụ huynh cung cấp dưới đây không chính xác./ Dear parents, please complete this form accurately and true to your knowledge. Hanoi Academy has the right to refuse prospective or current students in case the information is incorrect.
Ngày ghi danh/Date of Registration *
MM
/
DD
/
YYYY
Lớp đăng ký ghi danh/ Class: *
Thời gian nhập học mong muốn/ Expected enrollment time: *
MM
/
DD
/
YYYY
Họ và tên học sinh/ Student's full name: *
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: *
MM
/
DD
/
YYYY
Nơi sinh/ Place of birth: *
Giới tính/ Gender: *
Quốc tịch/ Nationality:
Nơi ở hiện nay /Permanent home address: *
Họ và tên người đăng ký/ Guardian name *
Số điện thoại/ Mobile nummber *
Quan hệ với học sinh/ Relationship to the student: *
Email: *
Tên lớp - Trường cũ/ Class name - Old school: *
Kết quả học tập của học sinh các năm trước/ Average results in the previous year
Xếp loại hạnh kiểm của học sinh các năm trước/ Student's conduct assessment in previous years
Những điều cần lưu ý đặc biệt của học sinh về sức khỏe, dinh dưỡng, tâm lý, ... / Does your child have any special needs or conditions that the school should be aware of health, nutrition, physical condition, ... *
Học sinh đã từng hoặc đang mắc một trong các hội chứng tâm lý, bệnh lý đặc biệt? / Has your child ever been in one of the following condition, special pathology? *
Quý vị biết thông tin về trường Hanoi Academy từ đâu? How did you know about Hanoi Academy? *
Vui lòng cho biết thông tin cụ thể của người hoặc đơn vị giới thiệu (nếu có) / Please give detail about who introduced you to Hanoi Academy:
Dự kiến sử dụng dịch vụ/Name of sevices that the student might use) *
Tôi đã đọc và đồng ý với các quy định trong Hướng dẫn tuyển sinh năm học của Nhà trường. Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là trung thực. Tôi hiểu rằng nếu cung cấp sai thông tin sẽ ảnh hưởng tới quá trình nhập học của học sinh và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời khai trên/ I have read and fully agreed with the regulations of Hanoi Academy Enrollment Guide. I commit all the above information is true and correct. I understand that wrong information will badly affect to the student's enrollment and I take all responsibility for my information above. *
Phụ huynh ký xác nhận *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hanoi Academy. Report Abuse