Medlemsformulär
Detta formulär används endast för att upprätthålla StudOrgs medlemsregister och informationen som samlats i detta formulär används endast för att uppdatera registret. Personuppgifter kan utlämnas till Studentkåren vid Helsingfors universitet för genomförande av åtgärder gällande föreningens medlemskap. Uppgifterna utlåts inte till övriga tredje parter. Registret upprätthålls av StudOrgs styrelse och kurator. Vid frågor kan du skicka e-post tilll StudOrgs styrelse till adressen: sskh-studorg@helsinki.fi.

Registerbeskrivning: https://docs.google.com/document/d/13ItpOdhch6XJzFwegVYGe4T8SP9ILvNKFhg0VwbDy-s/edit?usp=sharing


This form is only used to collect a register of StudOrg's members. This information will only be used to update the register. Information may be given to the Student Union of the University of Helsinki in regarding matters of the organizations membership. Information will not be given out to other third parties. The register is upheld by the board of StudOrg and StudOrg's curator. Questions and feedback can be sent to the board's email at: sskh-studorg@helsinki.fi.
Fullständigt namn/Full name *
Hemort/Domicile *
Inskrivningsår/Starting year at Soc&kom *
E-post/E-mail *
Jag godkänner insamlingen av mina personuppgifter och vill bli medlem i StudOrg/ I consent to the collection of my personal information and want to become a member of StudOrg *
Required
Jag godkänner att min e-postadress läggs till på StudOrgs officiella e-postlista. Listan används endast för att skicka ut studie-, evenemangs-, praktik- och arbetslivsinfo. E-postlistan förvaltas av Studorgs styrelse. Din e-postadress ges inte ut till någon tredje part./ I consent to that my e-mail is added to Studorgs official mailing list. The mailing list is intended for information purpose only and it will not be shared with any third party users. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy