แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ด้านครู) โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในปีการศึกษา 2563 ในการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ชื่อ-สกุล *
พิมพ์คำนำหน้าชื่อด้วยครับ
ตำแหน่ง *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
แบ่งออกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น *
ครูเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย *
ครูเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse