แจ้งความประสงค์เพื่อเยี่ยมชมหอนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)       Registration Form for visiting SACICT Galleries
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สำหรับการเข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
สำหรับกลุ่มคณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

Registration Form for group booking to visit SACICT Galleries more than 10 people.
Open hours : 08.00 AM - 5.00 PM
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน (Organization) *
วันที่ประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชม (Date) *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่ม (Start-Time) *
หอนิทรรศการเปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น. (SACICT Galleries is available on 08.30 AM - 4.30 PM)
เวลาสิ้นสุด (End-Time) *
หอนิทรรศการเปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น. (SACICT Galleries is available on 08.30 AM - 4.30 PM)
จำนวนผู้เข้าชม (The number of people) *
ช่วงอายุผู้เข้าชม (Age range) *
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (Coordinator's name) *
เบอร์ติดต่อ (Phone number) *
รายละเอียดเพิ่มเติม (More details)
หมายเหตุ หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการแล้ว กรุณาส่งหนังสืออย่างเป็นทางการอีกครั้งที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผ่านไปรษณีย์ หรือ Email: kmd.sacict@gmail.com โดยระบุเรื่อง "การเยี่ยมชมหอนิทรรศการ" *
After informing the request of visiting SACICT Galleries, please send the official letter again to the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) via mail or email: kmd.sacict@gmail.com by specifying the subject "SACICT Galleries visiting"
Required
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (More information)
ติตต่อ
คุณนวภรณ์ สิริทรัพย์อนันต์  035 367 054 ต่อ 1386 หรือ 090 969 2979

Contact
Ms. Nawaporn Sirisubanan 035 367 054 (1386) or (+66) 090 969 2979

Call Center 1289
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy