รายงานจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทบ.
แบบรายงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รายงานและหน่วยงาน
ส่วนที่ 2  จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.กองกำลังป้องกันชายแดน3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่4.ทหารใหม่5.กำลังพลอื่นๆ6.ครอบครัวและบริวาร
7.ประชาชนทั่วไปหรือการให้บริการการฉีดผ่านระบบหมอพร้อม
*ข้อกำหนด
1.ให้ลงเป็นตัวเลขเท่านั้น หากไม่มียอดฉีดวัคซีนโควิด19 ในกลุ่มนั้นๆให้ใส่เลข 0 ไม่ต้องลงลักษณะนาม เช่ย นาย,ราย,คน
2.หากมียอดการฉีดวัวคซีนโควิด19ของกองกำลังป้องกันชายแดนให้ระบุชื่อกองกำลังในข้อ2.1
3.ก่อนส่งรายงานทุกครั้งให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากตัวเลขที่ท่านส่งจะนำเรียน ผบช.
4.ส่งรายงานก่อน 1500 น.
5.หากส่งไม่ทันตามเวลากำหนดให้รวมยอดวันถัดไป
6.หาก รพ.ทบ. มีการส่งหลายครั้ง Admin จะนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy