BB#1: Shine Yourself | Henna painting workshop
- Vietnamese below -

SHINE YOURSELF!!!
Henna Painting Workshop
- ❤️ -

Pretty sure Henna Tatoo is quite popular with everyone in the world.

To begin a seri of new activities in Bann Bar, axa studio would like to bring to you the very first workshop, Shine Yourself - Henna Painting Workshop.
-
Our artist will show you how to paint henna with ‘NEON’ color, some techniques and some types of artwork as well.
-
So don’t wait for any reasons, hurry to registers and shine by yourself in your own way.
-
Date & Time: 7:00-9:00pm - May 19, 2019
Workshop ticket: vnd299,000/person
Venue: Bann Bar, 6-7fl, 71C Dong Khoi Street, District 1, HCMC
Ticket includes: 01drinks, workshop material and ‘shine time’
***Limited 20 slots. 10% off for group
Register link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIMHAdlzB6VGAhbk59da55WT080jxIaE4RVGeSAIGdz70Mg/viewform
-
Transfer info:
Le Xuan Dan
. Vietcombank, CN Go Vap - 0911000027467
. Techcombank CN HCM - 19030334010012
Note: Remember to write more content when transferring : "Full name - WS name - Phone number".

Contact: ms. Dan 0979010011
Fb / insta: axastudiovn

— —

TOẢ SÁNG THEO CÁCH CỦA BẠN !!!
Workshop vẽ Henna
- ❤️ -

Khá chắc chắn chúng ta rất quen thuộc với loại hình Henna Tatoo phổ biến trên thế giới.

Để bắt đầu cho chuỗi hoạt động mới trong Bann Bar, axa studio giới thiệu workshop đầu tiên, Shine Yourself - Workshop Vẽ Henna.
-
Nghệ sĩ của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách vẽ henna với màu 'NEON - dạ quang', cùng một số kỹ thuật và một số loại hình vẽ khác nhau.

Vì vậy, đừng chờ đợi bất kỳ lý do, hãy nhanh chóng đăng ký và ‘tỏa sáng’ theo cách riêng của bạn.
-
Ngày & Thời gian: 7:00-9:00pm - 19.5.2019
Phí tham dự: vnd299.000 / người
Địa điểm: Bann Bar, tầng 6-7, 71C Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
Vé bao gồm: 01 phần nước uống, vật liệu thực hiện và 'thời gian tỏa sáng'
***Giới hạn 20 khách. Giảm 10% cho nhóm.
Link đăng kí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIMHAdlzB6VGAhbk59da55WT080jxIaE4RVGeSAIGdz70Mg/viewform
-
Thông tin chuyển khoản đăng kí:
Lê Xuân Đan
. Vietcombank, CN Go Vap - 0911000027467
. Techcombank CN HCM - 19030334010012

Thông tin liên lạc:
Đan 0979010011
FB / Insta: axastudiovn

* Lưu ý : bạn nhớ ghi thêm nội dung khi chuyển khoảng nhé : " Họ tên - tên WS - SĐT" .
Địa chỉ email / email address : *
Your answer
Họ và tên / name : *
Your answer
Giới tính / sex :
Số điện thoại / phone number *
Your answer
SL người đi cùng / number of people come with : *
Your answer
Bạn đã tham gia workshop bao nhiêu lần rồi? / How many times have you joined with us?
Bạn có đồng ý sẽ nhận thêm thông tin từ "axa studio" về các hoạt động sau này ? / will you agree to receive information from "axa studio" in the future?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service