แบบยืนยันการเข้าร่วมอบรม (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น)
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ห้องประชุมบัวหลวง ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ข้าพเจ้า
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
หน่วยงาน
Your answer
จังหวัด
Your answer
เบอร์มือถือ
Your answer
อีเมล์
Your answer
ท่านอบรม
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (10 หลักเฉพาะพยาบาล):
Your answer
สามารถเข้าร่วมการอบรม ?
หากตอบไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ให้ใส่เนื่องจากสาเหตุใดในช่อง (Other/อื่นๆ)
อาหาร
ที่พัก
หากมีความประสงค์จะพักกับคู่ให้ระบุที่ช่อง (Other/อื่นๆ )
หมายเหตุ**
1) ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้อง check-in ในวันอังคารก่อนการอบรม เวลา 15.00น.เป็นต้นไป เนื่องจากทุกท่านต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมในวันแรกเท่านั้น
2) กรณีที่ท่านไม่มาพักค้างคืนและมาสายในวันจัดอบรม ทางผู้จัดจะขอตัดสิทธิ์ท่านในการเข้าอบรมครั้งนี้
3) หากท่านต้องการสำรองที่พักให้กับผู้ติดตาม ท่านต้องจ่ายค่าที่พักเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 1,800บาท (คืนละ 600 บาท ) ทั้งนี้ หากผู้ติดตามเดินทางมาพักด้วยไม่ครบ 3 วัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ย้ายห้องพักให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกกรณี
4) กรณีที่ท่านมีภารกิจต้องยกเลิกการอบรม ขอให้แจ้งยกเลิกภายใน 15 ก.ค.60 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่แจ้งให้ทราบ ทางผู้จัดจะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนการอบรมเป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท/คน และขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมของท่านในครั้งต่อไป
5) ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากต้นสังกัดของท่าน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Nursing, Thammasat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms