Курс № 69 - Допълнителна професионална квалификация по "Религия"

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“

Обучението е за кандидати с висше образование от професионално направление Педагогика на обучението по... (от специалности, включващи философия или история), Начална педагогика.

Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие).
Продължителност на обучението – 2 семестъра.


Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство
за професионална квалификация „Учител по Религия” към диплом за висше образование.

Семестриална такса - 412.50 лв.


За записване в курса е необходимо:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* представяне на копие и оригинал на диплома за висше образование
* договор за обучение (2 екземпляра)
документи за записване можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/dox/dogovor-zaqvlenie.pdf
* таксата за курса да бъде платена на касата на ДИКПО-Варна или преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 069

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse