ใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อ - นามสกุล (นักเรียน) *
สมัครเข้าเรียนชั้น *
วันเดือนปีเกิด *
เลขที่บัตรประชาชน *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ ของนักเรียน
กรุณาเลือกแผนการเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กรุณาเลือกแผนการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรุณาเลือกสาขาวิชาการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ - สกุล บิดา *
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อ - สกุล มารดา *
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
เบอร์โทรศัพท์
ID Line *
การประเมินความพร้อมและการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ จะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบภายหลัง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy