Kurz Katechéz Dobrého pastiera pre vek 3-6
Čo sú Katechézy Dobrého pastiera?
Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 5 rokmi. Odvtedy sa na Slovensku otvorilo viacero átrií a záujem o KDP stále rastie.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Viac o katechézach Dobrého pastiera si môžete prečítať na stránke www.katechezydp.sk.

Tento kurz podporuje Diecézny katechetický úrad v Bratislave.

Povedali o nás
“Keď som na vlastnej koži “zažil” Átrium, fascinovalo ma to ticho a atmosféra posvätnosti. Naša Dorotka a Matej sa učia nielen spoznávať Boha - Dobrého pastiera, ale aj hlbokej úcte k Božím veciam. Neveril som, že to tak malé deti dokážu. Čas, ktorý prežijú v átriu je vzácny nielen pre nich, ale aj pre nás - ich rodičov, a sme zaň s manželkou vďační!”
Martin Ližičiar, otec Dorotky (5) a Mateja (3), zakladateľ portálu Cestaplus a Slovo+

"Átrium sa stalo súčasťou nášho života už minulý rok a prvé výsledky toho, že tam náš syn Paľko chodí sme videli už po prvých týždňoch. Nás Paľko bol vždy veľmi živý a veľmi ťažko sa dokázal sústrediť na sv. omsi. Ale už po prvých katechézach sa to veľmi zlepšilo, začal si všímať liturgicke farby v kostole, to čo sa deje na oltári, aj to že v kostole máme chodiť potichu a pomaly tak ako v Átriu.
Paľko má čas, ktorý môže tráviť v Átriu veľmi rád. Myslim, že si ten priestor, počas ktorého môže rozjímať a premýšľať nad tajomstvami rôznych podobenstiev a udalostí zo života Pána Ježiša užíva a zároveň vidím, ako krásne sa mu buduje vzťah s Ježišom. Átrium pomohlo aj mne lepšie sa zorientovať v tom, ako ďalej mojím deťom približovať vieru. Som veľmi vďačná Duchu Svätému, že nás nasmeroval sem a že sme Átrium objavili a môžme ho navštevovať."
Zuzka Székelyová, mamička Palka (5), ktorý už 2 roky navštevuje átrium

" Na kurze sa naučíte, ako môžete z pozície rodiča viesť dieťa k osobnému vzťahu s Bohom, vyriešite si vlastné zranenia z detstva, uchopíte kerygmu z toho najjednoduchšieho konca, obnovíte svoje duchovné detstvo, užasnete nad krásou vývinu ľudskej duše aj mysle, primknete sa viac k Bohu a ponoríte sa do Jeho jednoduchosti a prostej čiste lásky. "
Bianka, absolventka kurzu KDP a v súčasnosti asistentka v átriu

Obsah kurzu
Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, cvičenia praktického života, dielnička, kresba dieťaťa, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom.
Dátum a miesto kurzu
DÁTUM: I. časť 8. - 9. júla 2019 (pondelok - utorok)
II. časť 22.-23.august 2019 (štvrtok - piatok)

MIESTO: MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava
Harmonogram kurzu
Kurz sa skladá vždy z dvoch po sebe idúcich dní.
1. deň: 9:00 - 12:30 doobedný blok
12:30 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 16:30 poobedný blok

2. deň: 9:00 - 12:30 doobedný blok
12:30 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 16:30 poobedný blok

Počas prestávok na kurze bude zabezpečená káva, čaj a drobné občerstvenie.
Bude možnosť objednať si obed v MŠ sv. Vincenta de Paul za 2,80 eur. Záujem o obedy budem zisťovať u prihlásených účastníkov tesnejšie pred začiatkom kurzu.

Lektorka
Katarína Brezová je absolventkou viacerých kurzov Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku i v zahraničí (Rumunsko, Poľsko, Londýn, Česká Republika, Holandsko) ako aj Diplomového kurzu montessori pedagogiky v Prahe. Navštívila rôzne átriá v USA, Rakúsku, Írsku, Česku a Rumunsku. Založila a štvrtý rok vedie átrium pre vek 3 - 6 a 6 - 9.

Je tiež absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau (Rakúsko). Úzko spolupracuje s Diecéznym katechetickým úradom v Bratislavskej arcidiecéze.

Deti
Priamo v prednáškovej miestnosti môžu byť prítomné len bábätká, ktoré nebudú narúšať priebeh kurzu.
Platba
Poplatok za každú časť kurzu je 40 EUR, poplatok za celý kurz je 80 EUR. Celý poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku kurzu. Cena sa dá v prípade požiadania rozdeliť.
Po vyplnení prihlášky a fakturačných údajov (nižšie) vám pošleme e-mailom faktúru na uhradenie kurzu.

Storno podmienky:
V prípade zrušenia účasti Vám bude poplatok vrátený okrem administratívneho poplatku 10 eur. V prípade absencie na niektorej časti kurzu sa poplatok nevracia.

Kontakt
Ak by ste mali akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu: katka@katechezydp.sk alebo na tel.číslo 0917 263 833.
PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Tel. číslo *
Your answer
Moje skúsenosti s KDP *
Your answer
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Meno a priezvisko *
Your answer
Adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) *
Your answer
Poznámky (napr. chcem platiť faktúru na 2 splátky...)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service