แบบความพึงพอใจต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์โครงการ
1. ศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ศึกษาแรงงานและแหล่งผลิตวัสดุท้องถิ่น
3. ประเมินต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการดำเนินงาน
โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตต้นแบบชุดนิสิตที่มีอัตลักษณ์ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยไม่สร้างภาระให้แก่นิสิต ต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบด้วย 5 กลุ่มเครื่องแต่งกายดังนี้
• ชุดเรียนประจำวัน จำนวน 5 แบบ
• ชุดพิธีการ จำนวน 5 แบบ
• ชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 แบบ
• ชุดรับปริญญา จำนวน 5 แบบ
• ชุดครุย จำนวน 2 แบบ
การจัดแสดงจะนำเสนอรูปแบบพร้อมราคา ที่คำนวณจากวัสดุ การตัดเย็บและเครื่องหมาย โดยนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
• วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
• วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
• วันที่ 26 สิงหาคม 2561 จัดแสดงสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร
แรงบันดาลใจในการออกแบบ
• เสื้อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เผยแพร่ปี พ.ศ.2522 และแบบเสื้อ
ของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงริเริ่มปี พ.ศ. 2503
• เครื่องทรงอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• ผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
• ช้างสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
• ดอกเสลาดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
• ดอกปีบที่เป็นลายผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
• ที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
• กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลทั่วไป
เพศ
2. สถานะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms