Warsztaty "Sportowa Kuchnia" by BodyKinetic - rejestracja
Warsztaty "Sportowa Kuchnia" to kilka godzin praktycznych zajęć przygotowywania dań z zawodniczego menu. W programie uczestnicy znajdą propozycje dań przed treningowych, które nie obciążają żołądka, a także kilka prostych po treningowych napojów regeneracyjnych.
A to wszystko okraszone historiami ze startów i cennymi radami fachowca.
Co zrobić, żeby Twój żołądek nie zastrajkował na zawodach. Jak jeść przed treningiem aby Twój potencjał energetyczny buzował jak gulasz pod pokrywką garnka. Czy wreszcie jak przypalić... ale podeszwy Twoich "startówek" na ostatnich metrach zawodów. To, a właściwie dużo więcej usłyszysz, spróbujesz, poznasz i sam wykonasz na naprawdę unikalnych warsztatach ze Sportowej Kuchni. Zobaczysz i będziesz mógł doświadczyć rozwiązań kulinarnych i patentów, które być może pozwolą Ci przetrwać kolejną godzinę na sportowym szlaku.
Prowadzącym jest Maciek Dombrowski, który jest profesjonalistą zarówno w kuchni jak i na treningu i zawodach.

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Który dzień warsztatów wybierasz? *
DANE DO FAKTURY
Firma lub organizacja
Your answer
Adres
Your answer
Kod pocztowy i miejscowość
Your answer
NIP
Your answer
DANE DO PŁATNOŚCI
Po otrzymaniu maila z informacją o przyjęciu na warsztaty należy dokonać opłaty na podany numer konta celem dokończenia rejestracji.

DANE DO PRZELEWU

BodyKinetic Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 74/78 m 15
01-824 Warszawa

Kwota:
350 zł (obowiązuje przy rejestracji do dn. 28.02.2019 r.)
420 zł (obowiązuje przy rejestracji od dn. 01.03.2019 r.)

Nr rachunku: 74 1140 2004 0000 3902 7693 4463
tytuł: warsztaty Sportowa Kuchnia - imię i nazwisko

REGULAMIN
1. Spółka organizuje warsztaty dla osób dorosłych, wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
2. Warsztaty odbywają się w studiu kulinarnym GoCook, ul. Wirażowa 124, Warszawa Włochy.
3. Ze względu na kameralny charakter warsztatów i ich praktyczną formę ilość miejsc jest ograniczona (12 osób na jeden dzień warsztatowy).
4. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, wypełnienie formularza rejestracyjnego i wniesienie opłaty zgodnie z instrukcją.
5. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów.
6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
8. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności uczestników, organizator, po uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak by uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
9. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
10. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania warsztatów, jak również menu oraz prowadzący warsztaty określane są przez organizatora w informacji umieszczonej na stronie wydarzenia na facebooku.
11. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.
12. Uczestnik, który dokonał rejestracji przez formularz zgłoszeniowy jest informowany o przyjęciu na warsztaty informacją mailową przez organizatora w ciągu 24 godzin. Po otrzymaniu takiej informacji dokonuje płatności na konto wskazane przez organizatora.
13. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności.
14. Cena warsztatów jest określana przez organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów.
15. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
16. Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych i obejmuje:
- zajęcia grupowe z prowadzącym;
- wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;
- korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;
- fartuch kuchenny na własność;
- kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów.

Opłaty
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na 7 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę na rachunek bankowy, z którego dokonywana była transakcja zakupu.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 6 do 4 dni przed terminem warsztatów organizator zwraca 50% uiszczone opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonywana była transakcja zakupu.
3. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: warsztaty@bodykinetic.pl. Opłata zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji.
4. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji na trzy, na dwa dni przed terminem warsztatów, na jeden dzień przed terminem warsztatów lub w dniu warsztatów, organizator nie zwraca uczestnikowi uiszczonej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go o odwołaniu warsztatów.
6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres warsztaty@bodykinetic.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
3. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z prowadzącym warsztaty.
4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
7. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: warsztaty@bodykinetic.pl.;
- telefonicznie pod numerem: 693 461 446

ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji, realizacji programu warsztatów oraz w celach marketingowych firmy BodyKinetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 74/78 m 15, 01-824 Warszawa, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w/w szkoleniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Administratorem Danych Osobowych jest: BodyKinetic Sp. z o.o., mieszcząca się w siedzibie pod adresem: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 74/78 m 15, reprezentowana przez Mariusza Rajzera*
*
Zapoznałem się i akceptuję warunki i regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez BodyKinetic Sp. z o.o.*
*
KONTAKT DO ORGANIZATORA
BodyKinetic Sp. z o.o.
Mariusz Rajzer
tel: +48 693-461-446
Dominika Rajzer
tel: +48 692-551-125
e-mail: warsztaty@bodykinetic.pl
web: www.bodykinetic.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service