แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุลผู้มีความประสงค์ขอลงข้อมูลไนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน *
เลือกหน่วยงานที่ท่านสังกัด
วันที่แจ้งลงข้อมูล *
กรุณาป้อนวันที่ที่ท่านทำรายการแจ้งลงข้อมูล
MM
/
DD
/
YYYY
ประเภทข้อมูล *
โปรดเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์คณะฯ
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์ *
โปรดป้อนชื่อเรื่องข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์
วันที่เริ่มต้นในการเผยแพร่ข้อมูล *
โปรดระบุวันที่ที่ท่านต้องการเริ่มเผยแพร่ข้อมูล
MM
/
DD
/
YYYY
อัปโหลดข้อมูล
อัปโหลดไฟล์ได้ 1 ไฟล์ ขนาดสูงสุด 100MB หากข้อมูลมีหลายไฟล์ขอให้ทำการซิปไฟล์ก่อนอัปโหลด
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service