Italiano A2
Italijanščina na ravni A2
Izbrali ste test na ravni A2 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike. Rešite ga brez uporabe slovarja ali učbenika. Označite ali vpišite ustrezen oz. najbolj verjeten odgovor. Skupno lahko dosežete 40 točk. Kjer je možnih več rešitev, se samo delno rešene naloge vrednotijo z nič točkami. Za prehajanje med nalogami uporabite gumb "Naprej". Če se želite vrniti na predhodno stran in spremeniti rešitev prejšnje naloge, pritisnite gumb "Nazaj". Ko boste rešili zadnjo nalogo, pritisnite gumb "Pošlji" in na povezavi "Ogled ocene" preverite svoje rešitve.
Ha scelto il livello base (livello A1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Trovi le soluzioni senza l'ausilio di libri o dizionari. Ci sono anche esercizi con risposte multiple. 45 è il punteggio massimo. Gli esercizi irrisolti o parzialmente risolti (in caso siano possibili più risposte) portano zero punti. Il tasto Avanti - Naprej consente di andare avanti, quello Indietro - Nazaj di tornare all'esercizio precedente. Risolto l'ultimo esercizio prema Invia - Pošlji. Il tasto Visualizza il tuo punteggio - Ogled ocene consente di visionare il proprio punteggio.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service