แบบฟอร์มสมาชิกโครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
ตามบันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก และนิติพยาธิวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีผลการตรวจประเมินเพื่อประกอบการพิจารณารับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA) หลังจากเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ในการนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ “การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา” เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกโครงการ
ชื่อโรงพยาบาล / หน่วยงานต้นสังกัด *
Your answer
ชื่อห้องปฏิบัติการ *
Your answer
ประเภทของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ *
Required
ที่อยู่ *
Your answer
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
E – Mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms