Αίτηση για Επιτροπή Κριτών 5ου Συνεδρίου ΙΑΚΕ Ηράκλειο 2019
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Κριτών του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του ΙΑΚΕ με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση» που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Απριλίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών δεν απαγορεύει την υποβολή ανακοινώσεων στο Συνέδριο, οι οποίες θα ανατεθούν σε άλλους Κριτές.
Σημείωση: Η σύνθεση της Επιτροπής Κριτών αποτελεί αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Επώνυμο *
Το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, τα υπόλοιπα πεζά
Your answer
Όνομα *
Το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, τα υπόλοιπα πεζά
Your answer
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας *
Your answer
Κλάδος *
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση (σε περίπτωση που είστε εκπαιδευτικός)
Ιδιότητα/θέση/ειδικότητα *
Παράδειγμα: καθηγητής (εκπαιδευτικό ίδρυμα), ερευνητής, Σ.Ε.Ε (βαθμίδα-ειδικότητα), φυσικός, δάσκαλος ... Προσοχή! Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στον δημοσιευμένο κατάλογο κριτών.
Your answer
Διδακτορικός Τίτλος
Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού τίτλου αναφέρετε το θέμα ή γνωστικό πεδίο (δεν θα αναφέρεται στον δημοσιευμένο κατάλογο)
Your answer
Μεταπτυχιακός τίτλος
Αναφέρετε το θέμα ή γνωστικό πεδίο (δεν θα αναφέρεται στον δημοσιευμένο κατάλογο)
Your answer
Προγενέστερες συμμετοχές *
Επιθυμητή είναι η προγενέστερη συμμετοχή σε ομάδα Κριτών Συνεδρίου ή σχετικών επιστημονικών περιοδικών και απαραίτητη η προηγούμενη συμμετοχή σε συνέδριο ως εισηγητής/εισηγήτρια
Required
Επιλογή κύριου θεματικού άξονα *
Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρη θεματική περιοχή ή συγκεκριμένο άξονα
Δεύτερη επιλογή θεματικού άξονα
Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρη θεματική περιοχή ή συγκεκριμένο άξονα
Τρίτη επιλογή θεματικού άξονα
Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρη θεματική περιοχή ή συγκεκριμένο άξονα
Τέταρτη επιλογή θεματικού άξονα
Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρη θεματική περιοχή ή συγκεκριμένο άξονα
Πρόσθετες πληροφορίες
μπορείτε να συμπληρώσετε άλλες πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στη φόρμα, όπως άλλες σπουδές και η θεματολογία τους, ενασχόληση με συγκεκριμένη θεματική περιοχή κ.α. προκειμένου να γίνει καλύτερη αντιστοίχιση με τις προς κρίση εργασίες
Your answer
Ξενόγλωσσες κρίσεις
αν έχετε τη δυνατότητα και επιθυμείτε να κρίνετε εργασίες γραμμένες στα αγγλικά, γερμανικά ή άλλη γλώσσα, μπορείτε να το δηλώσετε
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας *
Γράψτε πάλι τo email επικοινωνίας σας χωρίς να το αντιγράψετε από πάνω για λόγους επαλήθευσης
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.