BORANG KEPUASAN PELANGGAN DALAMAN JKSM 2016
BAHAGIAN A: CIRI SOSIO DEMOGRAFI
1. Jantina *
2. Tempoh berkhidmat di JKSM *
3. Kategori Perjawatan *
4. Bahagian *
BAHAGIAN B: PEMERHATIAN DAN PENILAIAN
Sila tandakan jawapan anda berdasarkan skala di bawah.

1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati

Adakah anda berpuas hati dengan perkara-perkara berikut :

1. Organisasi Jabatan *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Penghayatan dan pengamalan terhadap Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Jabatan
b.   Budaya kerja bahagian (cepat, mesra, selesa, berkesan)
c.   Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang tersedia dan dikemaskini
d.   Kandungan Laman Web rasmi adalah informatif dan terkini
e.   Maklum balas melalui mel elektronik (emel) adalah cepat dan berkesan
f.    Layanan panggilan telefon adalah sopan dan efisyen
g.   Sistem pemantauan kehadiran staf berkesan
2. Kepuasan Kerja *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Penempatan di bahagian
b.   Pembahagian tugas/kerja
c.   Ketelusan Penilaian Prestasi
d.   Pengiktirafan (ganjaran, penghargaan dan ucapan tahniah)
e.   Kesanggupan bekerja lebih masa tanpa bayaran
f.   Kerja berpasukan
g.   Komitmen (pihak pengurusan, pengarah bahagian, pegawai atasan, rakan sekerja)
h.   Motivasi / pembangunan kerjaya (kursus, seminar dsbg)
3. Kemudahan fizikal yang disediakan *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Ruang menunggu (bersih, teratur, selesa dan kemas)
b.   Kebersihan tandas
c.   Petunjuk arah disediakan dan memudahkan anda ke tempat dituju
d. Sistem Pemadam api disediakan
e.    Laluan utama kecemasan
f. Kemudahan penggunaan kenderaan jabatan
4. Kelengkapan pejabat *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Susun atur pejabat yang kondusif
b.   Kelengkapan pejabat (Mesin fotostat, Printer, Notebook, Kamera, Telefon, Fax dll)
c.   Meja dan kerusi yang sedia ada
d.   Komputer
e.    Alat tulis yang dibekalkan
f.   Kemudahan tong sampah disediakan
g.   Penghawa dingin
5. Kemudahan perpustakaan *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Koleksi bahan
b.   Mutu perkhidmatan kaunter
c.   Persekitaran yang kondusif/selesa
d.   Proses peminjaman dan pemulangan buku
6. Kemudahan Teknologi Maklumat (ICT) *
1. Sangat Tidak berpuas hati
2. Tidak Berpuas hati
3. Sederhana
4. Berpuas hati
5. Sangat Berpuas hati
a.   Kapasiti emel
b.   Penjanaan statistik
c.   Pengemaskinian portal
d.   Pinjaman peralatan ICT
e.   Bantuan teknikal ICT
BAHAGIAN C: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Apakah cadangan/komen anda untuk penambahbaikan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service