Global Day of Coderetreat • 2013-12-14 • WAITING LIST

טופס הרשמה ליום הבינלאומי השלישי לקוד ריטריט ב-14 לדצמבר,
אישורים סופיים ישלחו לפני תחילת האירוע.

האירוע כרגע מלא - ולכן מכאן והלאה ההרשמה היא לרשימת המתנה.
במידה ויתפנו מקומות אנחנו נפנה אליכם :)

פרטים נוספים על האירוע באתר - http://coderetreat.co.il/

  Captionless Image
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question