Lokalna Strategia Rozwoju 2020 - ankieta

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" prowadzi badania ankietowe dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Interesuje nas Pana(i) opinia na temat tego, jak powinny być wykorzystane środki unijne, które dzięki LGD "Mazurskie Morze" trafią do samorządów, przedsiębiorców czy organizacji społecznych. Te sprawy będą regulowane w Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Badanie ankietowe pozwoli na lepsze opracowanie tego ważnego dokumentu. Zależy nam bardzo, aby społeczność lokalna wzięła udział w procesie tworzenia Strategii i jej realizacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane w formie zbiorczej.
  Prosimy wybrać maksymalnie 2 źródła informacji.
  This is a required question
  Prosimy wybrać 2 sposoby, które są według Pana(i) najbardziej skuteczne.
  This is a required question
  Spośród wymienionych problemów prosimy wybrać maksymalnie 5, które według Pana(i) są najbardziej istotne.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Na jakie zadania, według Pana(i), powinny być w sposób szczególny przeznaczone fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020?

  Poniżej znajdują się poszczególne rodzaje zadań. Prosimy ocenić na skali od 0 do 10 jak według Pana(i) dane zadanie jest ważne. Na skali "0" oznacza zadanie zupełnie nieważne, które nie powinno być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a "10" - oznacza zadanie bardzo ważne, które powinno być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question